Režim dne

 
 

Rytmus dne

8:00 – 8:30 – příchod dětí do zázemí mateřské školy, hry a činnosti dle vlastní volby

8:30 -  9:00 ranní kruh, zahájení dopoledního program

9:00 – 12:00 dopolední program

12:00 oběd

12:30 - 14:30 - odpolední odpočinek, následovaný úklidem po odpočinku a svačinkou

14:30 vyzvedávání dětí

14:30 - 15:30 odpolední činnosti, procházka do přírody, rozloučením se školkovým dnem

15:30 - 16:00 vyzvedávání dětí

 

Scházíme se ráno od osmi hodin do půl deváté. V půl deváté se s dětmi v ranním kruhu společně přivítáme říkankou. Povíme si, co jsme dělali, co nás zaujalo a o čem bychom chtěli ostatním povědět, zazpíváme, zahrajeme si hry. Společně se dohodneme, na kterém z „našich“ míst strávíme dopoledne.

Každý měsíc je laděn do témat, která kopírují koloběh roku.

Na dané téma se děti naučí novou říkanku, dozvědí se něco nového, vyrobí si drobnost pro radost či na památku, zahrají si hru anebo si poslechnou pohádku. V závislosti na počasí se tyto činnosti konají přímo v lese, na louce, u potoka, v jurtě. Některé dny věnujeme také práci na zahrádce. Zasejeme semínka, pozorujeme jejich růst, sklízíme úrodu. Jiné dny zase strávíme s divadélkem či výstavou, v knihovně či na statku ať už přímo ve Zvoli, okolních vsích, či v Praze. 

Cestou na domluvená místa, kterých jsme si našli v okolí Zvole několik, mají děti oči otevřené a všímají si zajímavých a nových věcí, hrají na honěnou, poskakují, protahují se, .... Průvodci jsou připraveni dětem odpovědět na jejich otázky vyplývající z okolního světa. Velký prostor je dán také volné hře. Samozřejmě v přírodě nezapomínáme  ani na společný odpočinek  a svačinu.

Přibližně v půl dvanácté se vracíme do jurty, na zahradu a je čas na popovídání si o tom, co jsme zažili, co nového jsme se naučili. Je tu také místo na zklidnění před obědem v doprovodu měsíční pohádky.

Ve dvanáct hodin se podává oběd a po jeho skončení děti odpočívají ve svých spacácích při poslechu pohádky, příběhu či hudby.

Odpolední program je takovým zvnitřněním si a uložením si svých dopoledních zážitků. Od tři čtvrtě na tři do půl čtvrté probíhá tematický laděný kroužek. Prostor je také na volnou hru dětí. Potřebnou energii doplní odpolední svačina.

Po půl čtvrté se děti v doprovodu rodičů rozcházejí domů.

 

V závislosti na počasí plánujeme podniknout i výlety do vzdálenějších lesů, luk, případně vycestovat do Prahy či okolních vsí v rámci exkurze nebo návštěvy výstavy či dětského divadla.

Po skončení  programu je také místo na dotazy rodičů. Celé fungování dětského lesního klubu je totiž založeno na úzkém a důvěrném kontaktu si rodiči.