Předškolní výchova

Předškolní výchova probíhá formou setkávání předškolních dětí odpoledne, v čase odpočinku mladších dětí v době od dubna (března) do června.

Každý rok je vybrán projekt, ve kterém děti přirozeně rozvíjí svou tvořivost na úrovni předškolního dítěte, pracují samostatně i ve skupině, procvičují jemnou motoriku, učí se plánovat a vyhodnocovat svou práci, komunikovat s vrstevníky a spoustu dalších dovedností. Menší počet dětí ve skupině umožňuje individuální péči. Každý projekt má své vyvrcholení formou prezentace ostatním dětem ve školce, průvodcům a rodičům.

Předškolní výchova se prováděna ve shodě s RVPPV.

 

Pro školní rok 2017/2018 jsme zvolili práci na kolébce - dívky a na lodičce - chlapci.

 

Jaké práce jsou zahrnuté v projektu?

Chlapci: práce se dřevem a látkou

 - promyšlení hotové loďky - komunikace, představivost, fantazie, kreslení,

 - měření, značení

 - řezání, broušení, hlazení

 - vrtání, lepení

 - stříhání, šití

 - sebereflexe

 - VŮLE, Vůle, vůle

 

Dívky: práce se dřevem a látkou

 - komunikace, představivost, fantazie, kreslení

 - lepení

 - kreslení / malování

 - tkaní

 - měření

 - šití zadním stehem

 - práce s ovčím rounem

 - sebereflexe

 - VŮLE, Vůle, vůle

 

Při prezentaci svých děl na Zahradní slavnosti děti pohovoří o svých lodičkách a kolébkách a odpoví na dotazy zúčastněných.