Povinná předškolní docházka

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky je k 1. září 2017 zapsána v registru MŠMT.

Docházkou do Lesní mateřské školy skřítka Pohádky, z.s. je splněna povinná předškolní docházka.