Jak se přihlásit

Zápis je možný během celého školního roku

 

V případě Vašeho zájmu o docházku Vašeho dítěte do LMŠ skřítka Pohádky, zašlete nám nezávaznou přihlášku, která slouží pro vypracování seznamu zájemců o docházku. Kontaktní osobou je koordinátorka LMŠ skřítka Pohádky Martina Švejdová na emailu skritek.pohadka@atlas.cz.

Zápis do lesní mateřské školy je možný kdykoliv během roku až do naplnění kapacity.

Před zápisem dítěte do LMŠ skřítka Pohádky doporučujeme, aby se zákonní zástupci dítěte seznámili s Školním řádem a Školním vzdělávacím programem LMŠ skřítka Pohádky.

Dalším krokem je osobní návštěva LMŠ skřítka Pohádky a seznámení se s prostředím, zázemím a průvodci, popřípadě osobní setkání v bydlišti rodiny dítěte. Osobní setkání je nezbytné pro navázání důvěrného vztahu mezi rodičem a pedagogem a pro předání jiných než v přihlášce zmiňovaných informací o dítěti, které mají či mohou mít vliv na vývoj dítěte (prenatální vývoj, ranné dětství, temperament, vzyklosti, …)

Při zápisu dětí do LMŠ skřítka Pohádky zákonní zástupci dítěte odevzdají následující dokumenty:

 

Den otevřených dveří

 

Vážení a milí rodiče,

den otevřených dveří proběhl v úterý 23. dubna 2019.

Pokud jste se nemohli dostavit a máte zájem o docházku do Pohádky, prosím, kontaktujte nás.

 

Zápis na školní rok 2019/2020

Vážení a milí rodiče,

zápis na školní rok 2019/2020 proběhne

 * v pondělí 13. května 2019 od 14:00 do 17:00

 

Při zápisu dětí do LMŠ skřítka Pohádky zákonní zástupci dítěte odevzdají následující dokumenty:

  • Žádost o přijetí
  • Evidenční list (potvrzený od lékaře)
  • Dotazník pro rodiče
  • Registrace žádosti o přijetí

 

Těšíme se na vás !