Poděkování

Velmi velmi děkuji všem rodičům, kteří přišli pomoci s přípravou dřeva  a zázemí na nadcházející školní rok 2018/2019!

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na projektu jurty U lesa a v lese jako doma:

Dík patří obci Zvole za vyjádření podpory činnosti Dětského lesního klubu skřítka Pohádky a za vyjádření souhlasu s projektem.

Poděkování patří paní Kotoučkové za zpracování a podání žádosti o dotaci a organizaci výběrového řízení.

Dále pak Lence Farrow Petříčkové, Jolaně Kotoučové a Zuzce Mikulové za pomoc s přípravou a realizací projektu.

Samozřejmě také všem průvodcům za jejich pomoc, čas a trpělivost.

 

Projekt byl realizován z fondu Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí.