Náš tým

 

 

Martina Švejdová

zakladatelka, koordinátorka, zástupce ředitelky, pedagog, dočasně pověřená vedením

 

Již před několika lety jsem se nadchla pro lesní školky. Dlouho jsem o nich jen snila, hledala, kde se v okolí mého bydliště nachází nejbližší, hledala zajímavé informace na toto téma. Pak však nadešel okamžik, kdy mi nejrůznější okolnosti daly najevo, abych do toho šla. A tak jsme s kamarádkou založily Dětský lesní klub skřítka Pohádky, jehož jednou z činností je provozování lesní školky. A staly se členem Asociace lesních mateřských škol.

Velice ráda vzpomínám na své dětství, kdy jsem část prázdnin trávila u babičky na statku a pomáhala jsem s péčí o ovce, husy, kachny, králíky a slepice. Láska k přírodě a ke zvířatům přetrvává dodnes. Roku 2000 mne kroky mé a mého manžela zavedly do Zvole, jejíž okolní lesy a louky mi učarovaly. Se svým manželem, třemi dětmi a psem jsem měla příležitost mnohokrát sledovat proměny zdejší přírody – klouzat se po zamrzlé Chalupecké strouze, čvachtat se promočenou loukou, chvátat vysušeným lesem plným hmyzu a brouzdat se barevnými hromadami podzimního listí.

Léta strávená výchovou svých dětí jsem kromě pozorování a studia přírody věnovala také prohlubování znalostí o dětech, mezilidských vztazích a životě v souladu s přírodou.

Ve školním roce 2014/2015 jsem absolvovala vzdělávací cyklus Asociace lesních mateřských škol Školka blízká přírodě s tématem řemesla a kurz Muzikoterapie. Pravidelně se účastním Letních škol pro pedagogy LMŠ a své znalosti prohlubuji na přírodovědných expedicích pořádaných Asociací lesních mateřských škol. V současnosti studuji Waldorfskou pedagogiku prvního sedmiletí a zajímám se o intuitivní pedagogiku. Užitečné znalosti čerpám také na nejrůznějších kurzech, či v knihách. Od září 2017 studuji vyšší odbornou školu ve Svatém Jánu, obor předškolní pedagogika.

Ve svém volném čase ráda sportuji, zejména běhám a jezdím na kole, tvořím, především pro děti a s dětmi a také čtu, nejraději literaturu dětskou a o dětech. Svět říkanek, pohádek a vyprávění chápu jako důležitou součást výchovy dětí.

Ze své zkušenosti vím, že děti jsou v přírodě, která jim dává volnost pohybu, rozvíjí jejich fantazii a představivost, stejně jako pohybové dovednosti a znalosti o světě a následně sebevědomí a sociální schopnosti, šťastné. A proto se už moc těším, až toto štěstí budu moci prožívat znovu a znovu v naší lesní školce.

 

 

Petra Austová

pedagog

Vystudovala jsem VŠE v Praze se zaměřením na Personální management a marketing a  této oblasti jsem se více než 10 let věnovala ve své praxi v komerčním prostředí. Ve své profesi praktikuji koučink a zajímám se o partnerské respektující přístupy ve výchově a vzdělávání  dětí i dospělých.

Moje životní cesta mě  k dětem  přivedla přirozeně s narozením prvního, a poté i druhého synka. Děti se staly mými největšími učiteli a zároveň těmi, kteří ve mě probouzejí mé často zapomínané vnitřní dítě.

V současnosti studuji tříletý seminář Waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí a vedu dopolední programy pro děti (0-4 roky) s rodiči v rodinných centrech na Toulcově Dvoře a při soukromé MŠ s waldorfskými prvky ve Slušticích. Do Lesního klubu skřítka Pohádky, nyní lesní mateřské školy jsem s dětmi vstoupila v březnu 2015 jako vypomáhající rodič a od září 2016 pak zde pracuji jako pedagog. Od září 2016 také studuji vysokou školu v Českých Budějovicích, obor předškolní pedagogika.

Pro mou duši je radostí  toulat se v přírodě, obdivovat její rozmanité půvaby a pro tvoření používat právě jejích darů. Ráda si spontánně zpívám, hraji na koncovku a bubínek, maluji, barvím textilie, a novou vášní se pro mě stalo filcování a háčkování drobných dárečků a hraček pro naše dva čiperné synky.

Velkým životním tématem je pro mě spojení s mými předky, obnovení dávných zvyků a tradic včetně řemesel a návrat k jednoduchému soběstačnému žití v souladu s přírodními zákonitostmi a cykly. 

 

 

Erik Codl

pedagog

 

Blanka Jevická

pedagog

 

Hana Řeřábková

pedagog

 

Karel Švejda

technická podpora, péče o zázemí klubu