Ceník

 

Ceník platný od 1. září 2017:

Celodenní program za měsíc:

2 dni v týdnu (16 hodin týdně)..........................    3 200,- Kč

3 dni v týdnu (24 hodin týdně) ..........................   4 300-  Kč

4 dni v týdnu (32 hodin týdně) ..........................   5 300,- Kč

5 dní v týdnu (40 hodin týdně) ..........................   6 000,- Kč

 

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky je zapsána v registru MŠMT. Na základě této skutečnosti je možné zaplacené školkovné odečíst ze základu daně v zákonem dané výši.

V ceně není zahrnuta strava.

Školkovné se platí na jeden měsíc dopředu.

Pro řádnou omluvu je nutné dítě omluvit alespoň jeden den předem nejpozději do 20:00 hod.

Lesní mateřská škola si vyhrazuje právo školkovné dále upravit.