Aktuality

Adventní spirála ve čtvrtek 20. prosince od 16:30

Vážená a milí rodiče,

velice ráda bych Vás a Vaše děti pozvala na Adventní spirálu, která se bude konat ve čtvrtek 20. prosince v 16:30 hodin v zázemí školky, netradičně v prostoru zahrady. 

V období radostného očekávání Vánoc na děti uprostřed spirály z chvojí čeká anděl, který se s nimi rozdělí o světlo svíčky. Adventní spirála je krásným symbolem cesty do vlastního nitra, v němž najdeme světlo, kterým můžeme prozářit sebe i svět kolem nás.

 

Děti docházející do školky budou mít připraveny svícínky, které jim anděl rozsvítí. Děti, které do školky nedocházejí, prosím, ať si přinesou svícínky své.

 

My dospělí bychom spirálu doprovodili zpěvem, děti se mohou přidat. Pokud někdo hraje na hudební nástroj a chtěl by se zapojit, budeme velice rádi. Texty a noty ke koledám zašlu na požádání.

 

Velice Vás prosím, abyste atmosféru akce nerušili fotoaparáty ani mobily. 

 

Doba trvání akce bude závislá na počtu dětí, které dorazí, přibližně to bude pouze v řádu desítek minut, po provedení posledního dítěte spirálou se v tichosti rozejdeme.

 

 

Z důvodu organizace celé akce, Vás velice prosím o dochvilnost,  děti budou čekat s průvodcem v lese a až se vrátí, je třeba, aby již bylo vše, včetně nás dospělých nachystané.

Pokud by se Vaše dítě nemohlo spirály zúčastnit, prosíme o vyzvednutí již kolem 15:00 hodiny, před odchodem dětí do lesa.

 

V případě nepřízně počasí, se spirála uskuteční v jurtě.

 

S sebou: teplé oblečení a sváteční náladu :-)

 

Martinská slavnost ve čtvrtek 15. listopadu od 15:00

 

Vážení a milí rodiče, prarodiče a
přátelé Pohádky,

s radostí vás zveme ve čtvrtek
15. listopadu 2018
, abyste přišli spolu s vašimi dětmi oslavit svátek
Svatého Martina.

Program slavnosti je
následující:

           
15:00 - 16:00 - setkání, volná zábava

           
16:00  - 16:30 - zahájení, zpívání, příběh svatého Martina

           
16:30 - 17:00  - zapalování lucerniček, zahájení průvodu

           
17:30 - 18:00 - ukončení akce

S sebou: oblečení
do přírody, lampiónek se svíčkou (školkové děti ho mají vyrobený ve školce),
rádi ochutnáme něco z vaší kuchyně - k jídlu i pití.......

Koordinační záležitost: na nástěnce
bude připraven list papíru, kde můžete poznamenat, čím byste rádi obohatili náš
pondělí slavnostní stůl

Texty k písním: budou k dispozici
na místě slavnosti

 

Těšíme se na setkání

 

 


 

 

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

 

K 1. 9. 2018 jsou k předškolnímu vzdělávání přijaty děti s těmito registračními čísly:

2018/01

2018/02

2018/03

2018/04

2018/05

2018/06

2018/07

2018/08

2018/09

2018/10

2018/11

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělání, za oznámená (§183, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., školský zákon).
Písemné vyhotovení rozhodnutí o přijetí je připraveno k vyzvednutí v sídle spolku (po telefonické domluvě).

Hana Virčíková
ředitelka

 

Zápis do lesní školky

 

Vážení a milí rodiče,

 

* úterý 15. května od 14:00 do 17:00 hodin

* středa 16. května od 9:00 do 11:00 hodin

 

proběhne zápis na školní rok 2018/2019.

 

Při zápisu dětí do LMŠ skřítka Pohádky zákonní zástupci dítěte odevzdají následující dokumenty (viz příloha):

·         Žádost_o_přijetí.doc (42,5 kB)

·         2018_Evidenční list.xlsx (21,6 kB) (potvrzený od lékaře)

 

Děkuji velmi za sdílení s Vašimi přáteli a kamarády.

 

Informativní schůzka pro nové zájemce se koná ve středu 9. května 2018 od 18:00 v jurtě.

 

Pokud budete potřebovat jakékoliv informace, jsem Vám k dispozici.

 

 

Den lesních mateřských školek

 

již dnes!

 

Vezměte děti a třeba něco dobrého na zub a přijďte za námi na piknik! Těšíme se na vás!

 

Po červených fáborcích z rohu Kolmé a Březovské ulice ve Zvoli.

 

 

Den lesních mateřských školek

 

oslava Dne lesních školek je již za týden!

 

Zazpívejme si hymnu i česky!

https://www.youtube.com/watch?v=9RdYYmiNCwc&feature=youtu.be

 

Podívejte se na mozaiku lesních školek z celého světa

https://www.instagram.com/globalforestkindergarten/

 

Těšíme se na vás, pojďte s námi na piknik !

Po červených fáborcích z rohu Kolmé a Březovské ulice ve Zvoli

 

 

ZAZPÍVEJME SI
mezinárodní hymna (připravujeme i český text)
 
PŘEDSTAVME SE
celoevropská mozaika fotek ze života lesních MŠ
 
UKAŽME SE
kampaň V lese jako u maminky na podporu českých LK/LMŠ

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2018 / 2019

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s.

Přijímací řízení pro školní rok 2018 / 2019

Zápis do naší lesní mateřské školy na školní rok 2018 / 2019 proběhne v:

 • Úterý 15. května 2018 od 14:00 do 17:00
 • Středa 16. května 2018 od 9:00 do 11:00

Na zápis si s sebou přineste:

 • Vyplněný Dotazník pro rodiče
 • Vyplněný a od lékaře potvrzený Evidenční list
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz rodiče/ů

Dotazník pro rodiče i Evidenční list budou k vyzvednutí přímo v Lesní mateřské škole skřítka Pohádky nebo jsou ke stažení na webových stránkách www.skritek-pohadka.cz

Kritéria pro přijímací řízení do mateřské školy

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy. Kritéria přijímacího řízení se řídí platnými předpisy (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., § 165 odst. 2b) a zákona č. 117/2005 Sb., v platném znění a Školním řádem Lesní mateřské školy skřítka Pohádky, z.s.).

Kritéria, podle kterých bude postupováno při přijímacím řízení do mateřské školy pro školní rok 2018/2019, seřazených dle své váhy jsou následující:

 • Souznění s lesní pedagogikou, průvodci, prostředím a Pedagogickou koncepcí
 • Zralost dítěte pro předškolní docházku
 • Sourozenci již zapsaných dětí
 • Seznam čekatelů
 • Zapojení do chodu LMŠ skřítka Pohádky (slavnosti, brigády, další výpomoci)
 • Vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině
 • Model docházky (četnější docházka je podporována)

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu s platnými předpisy na www.skritek-pohadka.cz

 

Ve Zvoli dne 15. března 2018

 

Hana Virčíková

ředitelka

 

 

Letní příměstské tábory ve srpnu 2018

 

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky pořádá letní příměstský tábor

Naše Země je i ve mě

Kdy? v týdnu od 13. srpna do 17. srpna 2018, denně od 8:00 do 16:00

Pro koho? pro děti od 4 do 10 let až do naplnění kapacity 16-ti dětí

Na co se můžete těšit?

Vydáme se spolu do historie Země a budeme odkrývat příběhy dávných dob, vyprávět si a zpívat, tvořit a hrát si, nezapomeneme se svlažit v potoce či ve studánce ani odpočinout ve stínu lesa, …..

Kde? ve Zvoli a v okolních lesích s možností výletů, v případě nepříznivého počasí prostorách Pohádky v Rovné ulici

Stravování: vlastní (podrobnější informace vám poskytneme osobně, telefonicky či naleznete na našich www stránkách), pitný režim zajištěn po celý den

Cena: 1 950 Kč za dítě, cena zahrnuje program, veškeré pomůcky, pitný režim a úrazové pojištění

 

 

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky pořádá letní příměstský tábor

Putování krajinou příběhů                                          

Kdy? v týdnu od 20. srpna do 24. srpna 2018, denně od 8:00 do 16:00

Pro koho? pro děti od 4 do 10 let až do naplnění kapacity 16-ti dětí

Na co se můžete těšit?

S příběhy, pověstmi, pohádkami a písničkami, se skřítky a vílami se vydáme do zajímavých míst v okolí Zvole, budeme objevovat neznámé a poznávat známé, hrát si, tvořit, kreslit a malovat, samozřejmě nezapomeneme na osvěžení v potoce či ve studánce ani odpočinek pod korunami stromů, …..

Kde? ve Zvoli a v okolních lesích s možností výletů, v případě nepříznivého počasí prostorách Pohádky v Rovné ulici

Stravování: vlastní (podrobnější informace vám poskytneme osobně, telefonicky či naleznete na našich www stránkách), pitný režim zajištěn po celý den

Cena: 1 950 Kč za dítě, cena zahrnuje program, veškeré pomůcky, pitný režim a úrazové pojištění

 

Způsoby přihlášení:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPndr4ZZ3reAorZ8nrule0PlLwmOLrrPMMI3MQoHmx13HO_A/viewform

vyplněním a předáním / zasláním Přihlášky na letnípříměstský tábor: 2018_08 Přihláška Pohádka tábor.doc (774 kB)

 

Storno podmínky:

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůže Vaše dítě letního příměstského tábora účastnit, prosíme o odhlášení e-mailem na skritek.pohadka@atlas.cz. Při odhlášení do 31. 5. 2018 je storno poplatek 1000,- Kč, později celá částka. Důvod storno poplatků jsou náklady na lektory. Také, pokud nám tuto skutečnost předem oznámíte, můžete za Vaše dítě poslat náhradníka. Pokud dojde ke zrušení tábora ze strany organizátora, náleží rodičům nárok na vrácení uhrazených prostředků v plném rozsahu.

 

 

Masopustní veselice

 
srdečně vás zveme na odpolední setkání u příležitosti Masopustního úterý 13. února od 15:00 do 18:00 hodin v zázemí lesní školky.
 
Program je následující:
 
15:00 Ochutnávky masopustního občerstvení
16:00 Zahájení Masopustního odpoledne, společné veselí a zpívání, představení masek, volba nejlepší masky (dětské i dospělácké :-) )
17:00 Hry pro malé i velké
18:00 zakončení Masopustního odpoledne
 
S sebou: TEPLÉ OBLEČENÍ (program bude probíhat na zahradě s výjimkou velmi nepříznivého počasí), MASKY pro děti i dospělé, ideálně vlastnoručně vyrobený HUDEBNÍ NÁSTROJ, MASOPUSTNÍ POHOŠTĚNÍ, DOBROU A VESELOU NÁLADU

 

Masopustní masky, prosím, přibalte dětem s sebou do školky, rádi bychom se hnedle po odpolední svačině ustrojili ...., případně jim s převlekem do masky můžete pomoci při Vašem příchodu (dopolední program bude probíhat bez masek)

 

Masky, prosím, volte bez zakrytí obličejové části, pro děti předškolního věku je důležité vidět obličej.

 
Těšíme se na setkání !
 

 

 

Jarní prázdniny

 

Pro jarní prázdniny pro Prahu – západ je letos určen termín 19. až 23. února 2018.

V těchto dnech je školka mimo provoz.

 

Užívejte zimních radovánek!

 

Pololetní prázdniny

 

Na pátek 2. února 2018 připadají pololetní prázdniny, v tento den je školka mimo provoz.

Přejeme Vám příjemně prožitý hromniční čas a nechť vás v nadcházejících dnech vítá vůně pomalu se probouzející přírody !

 

Dobrovolníka - průvodce přijmeme ve Zvoli u Prahy


Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z. s. přijme do svého týmu dobrovolníka - průvodce s termínem nástupu únor 2018.

 

Nabízíme:

 • Pracovní úvazek na 1 - 2 dni v týdnu, cca 6,5 hodin denně
 • Zázemí ve vytápěné jurtě
 • Pestrou, kreativní práci v příjemném prostředí zvolských a okolních lesů
 • Přátelský kolektiv průvodců
 • Možnost vzdělávání se v oboru lesní pedagogiky a navazujících oblastí
 • Možnost rozšíření úvazku v budoucnosti

Požadujeme:

 • Kladný vztah k dětem a přírodě
 • Kreativitu a tvořivost
 • Komunikativnost a schopnost práce v týmu
 • Dobrou fyzickou a psychickou kondici, umožňující celodenní pobyt v přírodě

Vhodné pro:

 • Studenty
 • Maminky s dětmi
 • Kohokoli, kdo by chtěl nasbírat zkušenosti v oblasti lesní a předškolní pedagogiky

Pokud Vás naše nabídka oslovila, zašlete, prosím, svoji nabídku na adresu skritek.pohadka@atlas.cz. Spojíme se s Vámi a domluvíme na osobním setkání.
Těšíme se na Vás !

 

 

 

Vánoční prázdniny

 

Vánoční prázdniny jsou ve školce od 23. prosince 2017 do 2. ledna 2018.

Opět se sejdeme ve středu 3. ledna 2018.

 

Přejeme Vám příjemně prožitý sváteční čas a nechť v novém roce vás provází zdraví, láska, splněná přání a nechť kráčíte tou správnou cestou !

 

Adventní spirála ve čtvrtek 21. prosince 2017 od 16:30

 

velice ráda bych Vás a Vaše děti pozvala na Adventní spirálu, která se bude konat ve čtvrtek 21. prosince v 16:30 hodin v jurtě.

V období radostného očekávání Vánoc na děti uprostřed spirály z chvojí čeká anděl, který se s nimi rozdělí o světlo svíčky. Adventní spirála je krásným symbolem cesty do vlastního nitra, v němž najdeme světlo, kterým můžeme prozářit sebe i svět kolem nás.

Děti docházející do školky budou mít připraveny svícínky, které jim anděl rozsvítí. Děti, které do školky nedocházejí, prosím, ať si přinesou svícínky své.

My dospělí bychom spirálu doprovodili zpěvem, děti se mohou přidat. Pokud někdo hraje na hudební nástroj a chtěl by se zapojit, budeme velice rádi. Texty a noty ke koledám zašlu na požádání, jinak budou k dispozici v čase konání slavnosti.

Velice Vás prosím, abyste atmosféru akce nerušili fotoaparáty ani mobily. Zároveň prosím o vaši spolupráci při vytváření klidné a sváteční atmosféry v jurtě zejména péčí o své děti.

Doba trvání akce bude závislá na počtu dětí, které dorazí, přibližně to bude pouze v řádu desítek minut, proto je vhodné, aby účastníci dodrželi stanovenou dobu začátku akce.

Prosím také z kapacitních důvodů o potvrzení vaší účasti, děkuji.

Organizace toho dne bude následující: Pokud budete mít možnost, vyzvedněte si děti, prosím, již v 15:00. Po 15:00 půjdou děti, které zůstanou ve školce, na procházku do lesa. Je třeba času na přípravu celé akce. Návrat dětí z lesa bude v cca 16:15.

 

Svatomartinská slavnost

Vážení a milí rodiče, prarodiče a přátelé Pohádky,

 

s radostí vás zveme ve čtvrtek 9. listopadu 2017, abyste přišli spolu s vašimi dětmi oslavit svátek Svatého Martina.

 

Program slavnosti je následující:

            15:00   setkání, příprava občerstvení, ochutnávky

            15:30   zahájení slavnosti, zpívání, zažehnutí světýlek

            16:00   zahájení průvodu

            17:00   přibližné ukončení průvodu

 

S sebou: oblečení do přírody, lampiónek se svíčkou (školkové děti ho mají vyrobený ve školce), rádi ochutnáme něco z vaší kuchyně – k jídlu i pití.......

Koordinační záležitost: na nástěnce bude připraven list papíru, kde můžete poznamenat, čím byste rádi obohatili náš pondělí slavnostní stůl

Texty k písním: budou k dispozici na místě slavnosti, k nastudování předem ráda zašle Martina, e-mail adresa skritek.pohadka@atlas.cz, plánujeme společné zpívání příští týden ve středu 8. listopadu od 15:45 (ještě potvrdíme, zašleme pozvánku)

 

Těšíme se na setkání

Pozvánka na zážitkový kurz první pomoci IPRK BABY

Kurz IPRK Baby je jednodenní kurz, ve kterém Vás s využitím zážitkové formy výuky naučíme první pomoc s důrazem na akutní stavy nejen u dětí. Chcete se naučit správně reagovat v situacích, kdy se vám začne dítě dusit? Je v bezvědomí? Má celotělové křeče? Opařilo se? Krvácí?

Pak je pro vás kurz IPRK Baby tou správnou volbou!

Jak učíme první pomoc?

 • Prostřednictvím simulovaných zdravotních událostí stavíme před účastníky našich programů výzvy, jejichž zdolání představuje dlouhodobě zafixovanou zkušenost.
 • Naším cílem není vás první pomocí děsit, naopak se snažíme podpořit vaši sebedůvěru, která vám umožní poskytnout první pomoc v reálu.

Co v kurzu najdete?

 

Zážitkový kurz IPRK s cvičnými zásahy

Tématům základním, těm, kde jde pacientovi skutečně o život v řádu minut, je věnován prostor největší, včetně praktických nácviků a simulací. K hlavním blokům kurzu patří:

 • Univerzální postup první pomoci - "6 Z"
 • Volání záchranné služby a dalších složek IZS
 •  Zástava krvácení a její specifika u dětí
 •  Zjištění základních životních funkcí u dětí i dospělých
 •  Resuscitace dětí předškolního i školního věku
 •  Resuscitace dospělých
 •  První pomoc při dušení cizím tělesem
 •  První pomoc při celotělových křečích, popáleninách, ...
 • a další témata na přání účastníků kurzu.

Kdo jsou naši lektoři?

 • Lékaři, záchranáři, pracovníci složek IZS a lektoři věnující se zážitkové výuce.

Kdy a kde, cena, přihláška:

 • v neděli 26. 11. 2017 od 9 do cca 17 hod. v prostorách Lesní mateřské školy skřítka Pohádky, ulice Rovná, naproti č.p. 572, Zvole u Prahy, cena: 750,- při platbě do uzávěrky 13. 11. 2017.
 • Přihlášení přes Google on-line formulář zde: https://goo.gl/forms/i8fvazjiDLTMDNoh2

Kontaktní osoby a další informace:

 

 

Slavnosti a prázdniny do konce roku 2017

 

Vážení a milí rodiče,

rádi bychom vás informovali o plánu slavností a prázdnin do konce tohoto kalendářního roku. Podrobné informace k jednotlivým slavnostem včas zveřejníme. Nyní uvádíme jen termíny. Co nás tedy čeká a nemine?:

Podzimní prázdniny - čtvrtek 26.10. a pátek 27.10.2017 - v tyto dny není školka v provozu

Svatomartinská slavnost - čtvrtek 9.11. 2017

Vánoční jarmark v Polydomě ve Zvoli, kde bude mít naše školka stánek - sobota 16.12.2017

Adventní spirála - čtvrtek 21.12.2017

Vánoční prázdniny - sobota 23.12.2017 až úterý 2.1.2018 - v tyto dny není školka v provozu, začínáme ve středu 3.1.2018

Svatováclavská slavnost

Vážení a milí rodiče a prarodiče,

s radostí vás zveme v úterý 26. září 2017, abyste přišli spolu s vašimi dětmi oslavit svátek Svatého Václava.

Program slavnosti:

            15:00 - 16:00 příchod, příprava občerstvení, ochutnávky, příprava a rozdělání ohně

            16:00 – 16:30 zahájení slavnosti, zpívání, konzumace občerstvení

            16:30 – 17:00 volná zábava u ohně

S sebou: 

oblečení do přírody, rádi ochutnáme něco z vaší kuchyně - dýňová či jiná polévka, koláče, čaj ...

Prosbička: 

Dopoledne si připomeneme svátek sv. Michaela. Děti si projdou odvážnou stezku, na konci stezky děti naleznou malý "poklad" - hruštičku, jablíčko, švestičku, oříšky,..... Pokud byste se tedy rádi rozdělili o část vaší úrody a dětem tak udělali radost, "poklad" můžete přinést v pondělí do jurty a předat jej přítomným průvodcům. Děkujeme!

Dopolední program: 

V úterý 26.9. jsou do školky na celý den zvány všechny děti, i ty, které normálně v úterý nedochází. Je ale potřeba , aby rodiče jejich účast předem nahlásili.

Koordinační záležitost:

na nástěnce bude připraven list papíru, kde můžete poznamenat, čím byste rádi obohatili náš úterní slavnostní stůl.

 

Schůzka rodičů

 

schůzka rodičů se koná v pondělí 18. září v 18:30 hodin v jurtě, předpokládané ukončení schůzky je v 19:30 hodin.

S sebou, prosím, přineste 2x předvyplněnou Smlouvu o výchově a vzdělávání (viz příloha) a fotografii vašeho dítěte ve velikosti průkazové fotografie k nalepení na narozeninový kalendář.

Prosím také o prostudování Školního řádu.

 

Na programu je:

* organizační záležitosti vyplývající z prvních školkových dní

* organizace školního roku

* Školní řád

* podpis Smlouvy o výchově a vzdělávání

* další administrativní záležitosti

* vaše zkušenosti

* diskuze

 

Nově nás najdete také na Facebooku

 

Školní rok 2017/2018

Nový školní rok začíná 4. září. Těšíme se na vás !

 

Volné místo v lesní školce od září 2017

V současnosti se uvolnilo jedno místo k celotýdenní či částečné docházce.

V případě zájmu děkuji za zaslání nezávazné Přihlášky.

 

Letní prázdniny

V měsících červenci a srpnu je mateřská škola mimo provoz.

Výjimkou je týden od 21.  do 25. srpna, kdy se koná letní příměstský tábor pro děti od 4 do 7 let s názvem V náruči lesa objevy a dobrodružství nás čeká a týden od 28. srpna do 1. září, kdy se koná tábor pro děti od 7 do 15 let s tématem Prázdniny končí aneb hurá do lesa!

Průvodci lesní školky se těší na setkání na letních příměstských táborech či v novém školní roce!

 

 

Zahradní slavnost

 

dovolujeme si vás srdečně pozvat na Zahradní slavnost, která se bude konat v úterý 27. června od 15:00 do 17:00 na zahradě školky.

Na programu bude vystoupení předškoláků, rozloučení s předškoláky a rozloučení se se školním rokem 2017/2018.

Další program bude jen a jen na nás. Oheň a další v těchto parných odpoledních rozdělávat nebudeme ....ale něco na zub si určitě dáme :-), zazpíváme si, popovídáme si, ....

 

Program:

15:00 příprava občerstvení, občerstvení

15:30 společné přivítání, divadlo O šípkových Růženkách

16:00 rozloučení s předškoláky

16:30 volná zábava, občerstvení, zpívání, ....

17:00 ukončení slavnosti
 

 

S sebou:

oblečení dle počasí

hudební nástroje pro děti a dospělé

společné občerstvení (k jídlu i pití) - v jurtě bude opět k dispozici list papíru pro organizaci občerstvení a vaše poznámky a vzkazy ostatním rodičům

 

Zváni jsou i prarodiče a přátelé školky.

 

Na setkání se těší,

Martina a Pohádka


Svatojánská slavnost

Svatojánská slavnost se bude konat v pátek 23. června od 18:00 na zahradě školky.

Slavnost bude mít 2 na sebe navazující části tak, aby si ji mohly užít menší i větší děti.

 

Program je následující:

18:30 příprava občerstvení, zdobení / šití pytlíčků na bylinky,.....

19:00 společné přivítání a zpívání písniček s tématem sv. Jána

19:30 procházka po louce a lesem spojená se sběrem bylinek

20:00 rozdělání ohně, pletení věnečků z bylin, zpívání, tanec, ....

21:00 konec první části

 

21:00 výprava za zlatým kapradím

22:30 ukončení slavnosti v lese poblíž vsi - návrat po vlastní ose

 

Co s sebou?

Přiměřené oblečení i pro možné chladno koncem dne a nepřízeň počasí.

K písničkám bude určitě vhodný hudební nástroj - jak pro děti, tak i pro dospělé.

Na výpravu za zlatým kapradím přijde vhod baterka či lucernička.

 

Občerstveni?

Poprosíme Vás, rodiče, abyste pro všechny připravili drobné pohoštění, ať k pití či jídlu.

Oheň bude zapálen, nicméně neplánujeme na něm připravovat ani opékat žádné jídlo.

V jurtě na nástěnce bude připraven list papíru, kde budete moci plánovat pohoštění.

 

Zváni jsou určitě i prarodiče a další rodinní příslušníci a přátelé.

 

Těšíme se na settkání,
Martina a Pohádka

 

Čajovna v Pohádce

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky vás srdečně zve na Den otevřených dveří

ve 22. června 2017 od 14:30 do 16:00

v prostorách lesního klubu v Rovné ulici 

 

Výlet do Károvského údolí

ve středu 14. června se se školkou vydáme na celodenní výlet do Károvského údolí.

Sejdeme se v 8:15 ve Zvoli na návsi. Autobusem se vydáme do Lhoty, odkud půjdeme pěšky Károvským údolím.

Děti budou k vyzvednutí v 16:00 na Jarově před kolejemi – viz mapa.


S sebou prosím:

* oblečení dle počasí - vhodné boty + náhradní oblečení do batůžku (jako běžně do školky), pláštěnku či jinou nepromokavou bundu,

* dostatečnou svačinu dopolední i odpolední, pití

* oběd,

* ošetření proti bodavému hmyzu a klíšťatům,

* ošetření proti slunci.

 

Na výlet jsou zváni i děti běžně v tento den školku nenavštěvující. Prosím o informaci, pokud s vaším dítětem máme počítat.

V případě velmi nepříznivého počasí se výlet odkládá či ruší.

 

 

Cyklovýlet

 

v úterý  6. června dopoledne plánujeme vydat se se školkou na cyklovýlet.

Prosím, aby si děti do školky s sebou vzaly kolo či odrážedlo a helmu (na kolo i odrážedlo).

Pojedeme na volejbalové hřiště v Markovičkách, cesta tedy nebude dlouhá a pokud Vaše děti jezdí na odrážedle či kole, měly by ji zvládnout ujet.

 

Cyklovýletu se mohou podle možností zúčastnit všechny děti, tedy i ty, které běžně v úterý do školky nedochází. Prosím o informaci, pokud jste se takto rozhodli.

 

Otvírání studánky

 

Přijďte s námi otevřít naši studánku ve středu 31. května 2017 !

 

Program dne je následující:

8:00  –  13:30 dopolední školkový program v duchu naladění se na otvírání naší studánky

13:30 -  17:30 odpolední program Otvírání studánky

 

Na dopolední program jsou zvány všechny děti navštěvující školku, na středu přihlášené i nepřihlášené. V případě dětí, kteří běžně školku ve středu nenavštěvují, a přece by přišly, prosím o informaci o účasti vašeho dítěte, děkuji.

 

Odpolední program je určen pro děti a jejich rodiče, prarodiče, tety, přátele,  ….

13:30 začátek průvodu ke studánce

14:30 příchod ke studánce, svačina

15:00 slavnost otevření studánky

16:00 ukončení slavnosti, návrat do zázemí

17:00  - 17:30 předání dětí, jejichž rodiče se slavnosti nemohli zúčastnit

 

Pokud se rodiče nemohou slavnosti zúčastnit od začátku, mohou přijít i přímo na místo, ba bude vhodné si děti pokud možno vyzvednout u studánky (po fáborcích, viz mapa).

 

Co s sebou?

·         Vhodnou obuv a oblečení

·         Dostatek jídla a pití

·         Příjemné bude míti deku či karimatku a podobně

·         Nástroje k čištění studánky (síťky, lopatičky, hrabičky kyblíčky, hadičku – na vysátí kalu ze dna, …… )

·         Písničku či básničku s tématem vody, aby nám při zpěvu cesta a práce lépe ubíhala.

·         Případné malé pohoštění pro ostatní

 

Těšíme se na Vás!

 

Velikonoční prázdniny

 

V době velikonočních prázdnin od čtvrtka 13. dubna do pondělí 17. dubna bude školka mimo provoz.

 

Přejeme prožité velikonoční dny!

 

Velikonoční tvořeníčko

 

srdečně vás zveme na Velikonoční tvoření ve středu 12. března 2017 od 15:00 do 17:00.

Tvoření bude probíhat na zahradě u jurty.

Budeme rádi, pokud máte čím přispět, jestliže si připravíte vlastní dílničku. V případě zájmu, prosím, mne kontaktujte, domluvíme podrobnosti.

S sebou:         

 • drobné občerstvení
 • vejce, pokud máte
 • vhodné oblečení (dílničky budou probíhat venku i v jurtě)
 • bílé plátýnko / ubrousek

 

Těšíme se na setkání,

Martina a Pohádka

 

Prázdniny s Pohádkou ve Zvoli u Prahy

 

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s. pořádá letní příměstský tábor

na téma Prázdniny končí aneb hurá do lesa

Kdy?

v týdnu od 27. srpna do 1. září 2017

denně od 8:30 do 16:30

Pro koho?

pro děti od 7 do 15 let

až do naplnění kapacity 16ti dětí

Kde?

ve Zvoli a v okolních lesích, v případě nepříznivého počasí v prostorách Pohádky v Rovné ulici

Stravování:

vlastní, formou svačin

pitný režim po celý den

Průvodci:

průvodci lesní školky

Cena:

650 Kč za dítě, cena zahrnuje program, veškerý matriál, pitný režim a úrazové pojištění

částka splatná k 31. květnu 2017

Storno podmínky:

do 30. 6. 2017 je storno poplatek 300 Kč, do 15. 7. 2017 storno poplatek 500Kč, později celá částka.

 

 

 

Prázdniny s lesní  školkou skřítka Pohádky ve Zvoli u Prahy

 

Lesní mateřská škola skřítka Pohádky, z.s. pořádá letní příměstský tábor

na téma V náruči lesa objevy a dobrodružství nás čeká

Kdy?

 v týdnu od 21. srpna do 25. srpna 2017

denně od 8:00 do 16:00

Pro koho?

pro děti od 4 do 7 let

až do naplnění kapacity 16ti dětí

Kde?

ve Zvoli a v okolních lesích, v případě nepříznivého počasí v prostorách Pohádky v Rovné ulici

Stravování:

vlastní, formou svačin

pitný režim po celý den

Průvodci:

průvodci lesní školky

Cena:

1 650 Kč za dítě, cena zahrnuje program, veškerý materiál, pitný režim a úrazové pojištění

1 000 Kč záloha splatná ke 30. dubnu 2017, doplatek splatný k 31. květnu 2017

Storno podmínky:

do 30. 6. 2017 je storno poplatek 300 Kč, do 15. 7. 2017 storno poplatek 500Kč, později celá částka.

 

 

 

Jarní prázdniny

 

Jarní prázdniny připadají pro Prahu západ  na týden od 13. do 17. února 2017.

Školka je v tomto týdnu mimo provoz.

 

Přejeme Vám sněhem napněný čas!

 

Vánoční prázdniny

 

Vánoční prázdniny jsou ve školce od 26. prosince 2016 do 2. ledna 2017.

Opět se sejdeme v úterý 3. ledna 2017.

 

Přejeme Vám příjemně prožitý sváteční čas a do nového roku zdraví, lásku a splněná přání !

 

 

Divadýlko Sůl nad zlato v pondělí 28. listopadu v 16:00

 

v pondělí 28. listopadu v 15:00 budeme mít možnost shlédnout a prožít si vánočně laděnou pohádku Sůl nad zlato s  Divadýlkem Šiška Zveme Vás i Vaše děti.
 
Představení se bude konat v prostorách jurty.
 
Představení je přístupné i dětem nedocházejícím do školky, pozvěte tedy i své kamarády, na své si přijdou i děti předškolkové i mladší školáci.
 
Cena představení je 30 Kč za dítě.
 
Prosím Vás také, z organizačních důvodů o potvrzení Vaší účasti.

 

 

Martinská slavnost v pondělí 14. listopadu od 15:00

 

Vážení a milí rodiče a prarodiče,

 

s radostí vás zveme v pondělí 14. listopadu 2016, abyste přišli spolu s vašimi dětmi oslavit svátek Svatého Martina.

 

Program slavnosti je následující:

            15:00   setkání, příprava občerstvení, ochutnávky

            15:30   zahájení slavnosti, zpívání, zažehnutí světýlek

            16:00   zahájení průvodu

            17:00   přibližné ukončení průvodu

 

S sebou: oblečení do přírody, lampiónek se svíčkou (školkové děti ho mají vyrobený ve školce), rádi ochutnáme něco z vaší kuchyně – k jídlu i pití........

Koordinační záležitost: na nástěnce bude připraven list papíru, kde můžete poznamenat, čím byste rádi obohatili náš pondělí slavnostní stůl.

Texty k písním: budou k dispozici na místě stlavnosti, k nastudování předem ráda zašle Martina, e-mail adresa skritek.pohadka@atlas.cz

 

Těšíme se na setkání,

Martina a Pohádka

 

 

 

Pondělní zpívání

 

Dobrý den milí rodiče,

 
společné zpívání v pondělní odpoledne se v následujících týdnech bude konat ve dnech:
 
17.10., 31.10. a 7.11.
 
Další informace ohledně tohoto zpívání budete vždy nacházet na našich webových stránkách (termíny v dalších měsících, texty a noty...).
 
S pozdravem
 
Zuzka, Martina a Pohádka

 

 

 

Michaelská slavnost ve čtvrtek 6. října 2016

 

Vážení a milí rodiče a prarodiče,

s radostí vás zveme ve čtvrtek 6. října 2016, abyste přišli spolu s vašimi dětmi oslavit svátek Svatého Michaela.

Program slavnosti je následující:

 

            15:30 - 16:00 příchod, příprava občerstvení, ochutnávky

            16:00 – 16:30 zahájení slavnosti, zpívání, konzumace občerstvení

            16:30 – 17:00 odchod do lesa

            17:00 – 18:30 stezka odvahy v lese

            18:30 odchod domů po vlastní ose

 

S sebou: oblečení do přírody, odvahu a dřevěný meč (pokud máte vlastní, či si děti vyrobili ve školce), rádi ochutnáme něco z vaší kuchyně - dýňová polévka, koláče, čaj, dýňová či jiná polévka ........

Prosbička: děti na konci stezky odvahy naleznou malý "poklad" - hruštičku, jablíčko, švestičku, oříšky,..... Pokud byste se tedy rádi rozdělili o část vaší úrody a dětem tak udělali radost, "poklad" můžete přinést kdykoli během týdne do jurty a předat jej přítomným průvodcům. Děkujeme.

Koordinační záležitost: na nástěnce bude připraven list papíru, kde můžete poznamenat, čím byste rádi obohatili náš čtvrteční slavnostní stůl.

Těšíme se na setkání,

Martina a Pohádka

 

 

Schůzka rodičů ve čtvrtek 15. září 2016

 

Vážení a milí rodiče,

 

ráda bych vás pozvala na informativní schůzku k novému školnímu roku 2016-2017.

 

Schůzka se bude konat ve čtvrtek 15. září 2016 od 18:00 v prostorách jurty.

 

Na programu bude:

* představení průvodců lesní školky,

* organizace školního roku,

* představení provozního řádu,

* představení odpoledních aktivit školky,

* představení přidružených projektů,

* diskuze a odpovědi na vaše otázky.

 

Těšíme se na setkání

Martina a Pohádka

 

 

 

Nový školní rok začíná .....

 

Těšíme se na vás v pondělí 5. září 2016 !

 

 

Lesní družina se sejde poprvé v pondělí 5. září 2016

 

Setkáme se ve 12:00 a ve 13:00 před zvolskou školou.

Na provoz lesní družiny se můžete zeptat kdykoliv ve výše uvedené časy či po jejím skončení v 16:30 v zázemí klubu v Rovné ulici, či kdykoliv e-mailem či telefonicky.

Je možné se domluvit i na vyzvedávání dětí přímo ze školy, nejen zvolské.

 

 

A prázdniny jsou tady .....

 

Krásné léto všem!

Na shledanou na příměstském táboře 22.  - 26. srpna 2016, či v září 2016 .......


 

 

 

Zahradní slavnost ve čtvrtek 30. června 2016

 

s radostí si vás dovolujeme pozvat na Zahradní slavnost, která se koná ve čtvrtek 30. června od 18:00 na zahradě školky.

Na programu bude vystoupení předškoláků, rozloučení s předškolákem a rozloučení se se školním rokem 2015/2016.

Další program bude jen a jen na nás. Rozděláme oheň, něco si opečeme, zazpíváme si, popovídáme si, ....

Bude zde i možnost přespání v jurtě, týpí či na zahradě školky (ve vlastních stanech nebo pod širým nebem). K zvážení je čas usínání vašich dětí, předpokládáme, že noční klid nastane okolo 22:00.

 

Program:

18:00 společné přivítání

18:30 divadlo O šípkové růžence a drakovi

19:00 rozloučení s předškolákem

19:30 volná zábava, rozdělání ohně, ....

 

S sebou:

oblečení dle počasí

hudební nástroje pro děti a dospělé

něco na oheň

společné občerstvení (k jídlu i pití) - v jurtě bude opět k dispozici list papíru pro organizaci občerstvení a vaše poznámky a vzkazy ostatním rodičům

 

Zváni jsou i prarodiče a přátelé školky.

 

 

 

Svatojánská slavnost v pátek 24. června 2016 od 18:00

 

 

Svatojánská slavnost se bude konat v pátek 24. června od 18:00 na zahradě školky.

 

Slavnost bude mít 2 na sebe navazující části tak, aby si ji mohly užít menší i větší děti.

Program je následující:

 

17:30 příprava občerstvení, .....

18:00 společné přivítání a zpívání písniček s tématem sv. Jána

18:30 zdobení pytlíčků na bylinky, (výroba panenek z vysoké trávy)

19:00 procházka po louce a lesem spojená se sběrem bylinek

19:30 rozdělání ohně, pletení věnečků z bylin, zpívání, tanec, ....

21:00 konec první části

 

21:00 výprava za zlatým kapradím

22:30 ukončení slavnosti v lese poblíž vsi - návrat po vlastní ose

 

Co s sebou?

Přiměřené oblečení i pro možné chladno koncem dne.

K písničkám bude určitě vhodný hudební nástroj - jak pro děti, tak i pro dospělé.

Na výpravu za zlatým kapradím přijde vhod baterka či lucernička.

 

Občerstveni?

Poprosíme Vás, rodiče, abyste pro všechny připravili drobné pohoštění, ať k pití či jídlu.

Oheň bude zapálen, nicméně neplánujeme na něm připravovat ani opékat žádné jídlo.

V jurtě na nástěnce bude připraven list papíru, kde budete moci plánovat pohoštění, jako tomu bylo u Hromniční slavnosti v únoru.

 

Zváni jsou určitě i prarodiče a další rodinní příslušníci a přátelé.

 

Těšíme se na viděnou,

 

 

 

Den otevřených dveří

22. června 2016

 

Lesní školka – zážitkové vzdělávání  s prvky waldorfské a intuitivní pedagogiky pro děti od 3 do 7 let
8:00 – 12:00
(příchod 8:00 – 9:00)
Lesní družina - odpoledne strávené aktivním odpočinkem na čerstvém vzduchu pro děti od 7 do 14 let
14:00 – 17:00
(příchod 14:00 – 14:30)
Tvoření pro rodiče - rodiče, prarodiče přijďte si odpočinout, popovídat, přiučit se a něco vytvořit
20:00 – 22:00
(prosím o rezervaci místa z důvodu materiálu)

 

Kde?  v prostorách lesního klubu v Rovné ulici ve Zvoli a v okolních lesích

Průvodci: programem Vás provedou průvodci lesní školky a lesní družiny

Program:   na programu budou běžné činnosti nabízené dětem v lesní školce a v lesní družině, na večerním tvoření pak budeme pracovat v jurtě s vlnou

S sebou:    oblečení do přírody v závislosti na počasí, program se bude odehrávat za každého počasí  převážně venku, dostatečně velkou svačinu a pití

 

 

Lesní družina

 

Od září 2016 pro děti od 6-ti do 14-ti let bude otevřena lesni družina:

Objevování
hra v prostředí plném podnětů k bádání, pozorování, tvoření,….

Zážitky
tvoření, nápady, práce s přírodninami, radost, legrace a dobrodružství ……

Odpočinek
dostatek prostoru k aktivnímu odpočinku
              

Mrzí Vás, že v týdnu již na takovýto program nenajdete skulinku? A přeci, vyrazili byste rádi na víkend na výlet pod stan, pod širák …. Pak je Lesní družina i pro Vás!

 

Kdy:     každé pondělí a čtvrtek od 12:30 do 16:30

jeden víkend v měsíci výlety do českých luhů a hájů

Kde:     scházet se budeme mezi 12:30 a 13:00 v zázemí klubu v Rovné ulici

možnost vyzvedávání mladších dětí před zvolskou školou

možnost připojení starších dětí v průběhu programu

možnost účastnit se pouze víkendových akcí

S sebou:  oblečení do přírody v závislosti na počasí, program se bude odehrávat za každého počasí převážně venku, dostatečně velkou svačinu a pití

Program:   odložíme aktovky, vezmeme svačinu a vyrazíme do lesa, odpočineme si, podle chuti něco vytvoříme, zahrajeme si společně spoustu her, myslím,                 že se i lecčemus přiučíme …..

 

Přednáška pana hajného a myslivce Jindřicha Bešty

 

Vážení rodiče a příznivci Skřítka Pohádky,

rádi bychom Vás a Vaše děti pozvali na zajímavou přednášku pana hajného a myslivce Jindřicha Bešty, člena Českomoravské myslivecké jednoty a Honebního společenství Okrouhlo-Pole, která se bude konat ve čtvrtek 9. června 2016 od 15:00. Sejdeme se v zázemí klubu Skřítka Pohádky.

Již několikrát během tohoto jara jsme s dětmi měli možnost vyslechnout jeho postřehy z okolního lesa, být překvapeni nad důvody některých konání v lese a dokonce shlédnout část jeho práce i práci jeho psa.

Na nadcházející čtvrtek má pro nás připraveno opět mnoho informací, které bychom si mohli jen domýšlet, svého loveckého psa, snad i další vycvičené psy, trubače, .....

Prostě přijďte a uvidíte, uslyšíte.

Zváni jsou i Vaši rodiče, starší děti, přátelé a známí a přátelé a známí Vašich dětí předškolního i školního věku. 

Těšíme se na viděnou!

 

Otvírání studánek


S potěšením Vás zveme na společnou akci "Otevírání studánky", která se uskuteční v pátek 27. května 2016.

Velmi stručně řečeno nás čeká společná cesta k "naší" studánce (cca 2 km), úprava a vyčištění studánky, výzdoba studánky a jejího okolí, spousta zpěvu a hudby, a samozřejmě a hlavně také mnohá překvapení a tajemství.

Sraz k odchodu bude u lesa na křižovatce Březovské a Kolmé, odchod v 9 hodin.

Předpokládaná doba trvání akce je cca do 13 hodin, návrat individuální, zájemci mohou jít zpět společně.

Prosíme, na cestu se vybavte vhodnou obuví a oblečením do lesa, dostatkem pití a jídla, společné jídlo nebude zajištěno.

Dále je příjemné mít deku, karimatku či něco podobného na sezení. Nástroje potřebné k úpravě studánky budou k dispozici, pokud si chcete ale vzít vlastní, určitě se využijí.

Závěrem bychom vás rádi poprosili, abyste si spolu s dětmi připravili jednu písničku s tématem vody, aby nám při zpěvu cesta a práce lépe ubíhala.

Těšíme se na Vás,

Martina a Pohádka

 

Obec Dobrých Andělů

 

Rada obce Zvole podpořila projekt Nadace DOBRY ANDEL "Obec Dobrých Andělů" a stala se tak jednou z prvních obcí projektu Obec Dobrých Andělů.  Cílem je motivovat co jevíce lidí ve Zvoli a okolí k tomu, aby se zaregistrovali a stali se tak Dobrými Anděly. Podpořme společně projekt a staňme se Zvolí Dobrých Andělů.
Více informací o projektu najdete na webu obce Zvole. Při registraci uveďte prosím název obce.

Velké díky  Všem kteří pomáhají,

Michaela Mařáková a Iveta Hudousková a Skřítek Pohádka

 

Cyklovýlet

Ve středu 27. dubna plánujeme vydat se se školkou na cyklovýlet.

Prosím, aby si děti do školky s sebou vzaly kolo či odrážedlo a helmu (na kolo i odrážedlo).

Pojedeme na volejbalové hřiště v Markovičkách, cesta tedy nebude dlouhá a pokud Vaše děti jezdí na odrážedle či kole, měly by ji zvládnout ujet.

 

 

Den Země 2016 spojený se slavnostním otevřením jurty

 

Dětský lesní klub skřítka Pohádky za podpory kulturní a sociální komise obce Zvole vás zvou na Den Země spojený se slavnostním otevřením jurty

přijďte se s námi pobavit, pohrát, poučit a zasportovat

 • slavnostní otevření jurty a její prohlídka
 • překážková dráha
 • práce se dřevem
 • povídání o sovách a vodních ptácích s odborníkem z Ornity
 • zábava a poučení s pomocí her Pexetrio
 • Land art

                        

Kdy?               v sobotu 16. dubna 2016 od 14:00 do 17:00

Kde?               v zázemí klubu v Rovné ulici

Parkování?     na křižovatce u lesa na rohu Kolmé a Březovské ulice, na parkovišti na návsi ve Zvoli

Poděkování:   jurta byla postavena díky dotaci obdržené z  fondu Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí

 

Těšíme se na Vás!

 

 

 

Jarní plány

 

Na co se na jaře můžeme těšit?

 

Zvolskou knihovnu navštívíme ve středu 30/3,

za koníky a zvířátky se do Ohrobce se vydáme v úterý 12/4 (příspěvek na program 50 Kč)

na divadélko O voděnce se budeme těšit ve čtvrtek 21/4 (příspěvek na program 50 Kč).

 

Do knihovny, na koně a na divadlo jsou zvány všechny děti docházející do školky. Prosím rodiče dětí, které by rády přišly mimo domluvenou docházku, aby průvodce informovali na e-mailové adrese skritek.pohadka@atlas.cz

 

 

Velikonoční jarmark

Přijměte prosím, pozvání na zvolský Velikonoční jarmark, kde najdete i koutek Skřítka Pohádky. Jarmark se koná v neděli 20. března 2016 od 14:00  do 17:00 v Polyfunkčním domě.

Pozvánku naleznete na www.zvole.info.

 

 

Klub Lesníček pro rodiče s dětmi 1- cca 3 roky

Víte, že

Skřítek Pohádka

má nového kamaráda? Jasně, je jím přece

Zajíček Lesníček

malý zpěváček

 

klub Lesníček pro rodiče s dětmi 1- cca 3 roky

pondělí 10 - 11.30 hod, první setkání 14. března 2016

ve vytápěné jurtě a na veliké zahradě v Rovné ulici ve Zvoli

společný program: rytmické hry - písničky, říkanky, nástroje, rytmický pohyb

čas na společnou svačinu a volnou hru

Přijďte se seznámit s prostředím lesní školky Skřítka Pohádky a najít si tam nové kamarády, se kterými se budete moci pravidelně setkávat.

 

* vstupné 80 Kč/celý program

* první účast samozřejmě zdarma - prosíme, pokud budete chtít poprvé přijít jindy, než 
14. března 2016, ozvěte se předem na 739 463 678 nebo mikulova.zuza@gmail.com

   

 

Prázdniny s lesní školkou Skřítka Pohádky ve Zvoli u Prahy

 

Dětský lesní klub skřítka Pohádky, o.s. pořádá letní příměstský tábor

na téma Les plný dobrodružství

 

Kdy?

 v týdnu od 22. srpna do 26. srpna 2016 denně od 8:00 do 16:00

 

Pro koho?

pro děti od 3 do 7 let

až do naplnění kapacity 15ti dětí

 

Kde?

v prostorách lesního klubu v Rovné ulici ve Zvoli a v okolních lesích

 

Stravování:

zajištěn je zdravý oběd z kuchyně Restaurace Berušky a pitný režim po celý den

 

Průvodci:

průvodci lesní školky

 

Cena:

1 800 Kč za dítě, cena zahrnuje program, oběd, pitný režim a úrazové pojištění

1 000 Kč záloha splatná ke 31. březnu 2016, doplatek splatný k 31. květnu 2016

 

 

Slavnost Hromnic


Milí přátelé,

srdečně vás zveme na setkání u příležitosti svátku Hromnic jakožto předzvěst jara. Na svátek Hromnic 2. února končí "doba světel" a my se můžeme těšit na první jarní hrom.

Protože letos Hromnice spadají do týdne jarních prázdnin, setkáme se o něco později, a to ve středu 10. února.

Setkání bude probíhat u ohně u jurty. Bude moc milé, pokud se Vám podaří přinést drobné občerstvení k jídlu či pití.

Předpokládaný program je následující:

* příchod od 15 hod

* do cca 16.15 odlévání svíček z vosku rozehřívaného nad ohněm¨

* 16.15 dramatizace pohádky "O 12ti měsíčkách", kde budou účinkovat děti ze školky, které budou  mít zájem, případně s podporou rodičů (během tohoto týdne tuto možnost dětem ve školce nabídneme a informujeme Vás, pokud si Vaše děťátko vybralo roli a jak se na ni společně připravit).

Více o Hromnicích se můžete dozvědět na https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/hromnice

Děkujeme za potvrzení vaší účasti na nástěnce v jurtě (vlevo od vstupních dveří), případně poznamenání vaší pomoci.

 

Těšíme se na Vás,

Martina a Pohádka

 

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny připadají na týden od 1. do 5. února 2016. V tomto termínu nebude lesní školka v provozu.

 

Zvolský adventní jarmark

Přijměte prosím, pozvání na Zvolský adventní jarmark pořádaný dne 12. prosince od 14:00 hodin v Polyfunkčním domě ve Zvoli.

Skřítek Pohádka si pro jarmark připravil vlněnou a voskovou tvořivou dílničku nejen pro děti spojenou s drobným prodejem.

 

 

 

Předvánoční jarmark v Dolních Břežanech

Přijměte prosím, pozvání na Předvánoční jarmark pořádaný dne 21. listopadu v Kulturním a informačním centru v Dolních Břežanech.

Skřítek Pohádka si pro jarmark připravil vlněnou tvořivou dílničku nejen pro děti spojenou s drobným prodejem.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.

 

 

 

U lesa a v lese jako doma

 

Letos na jaře jsme využili výzvy na čerpání dotačních prostředků z fondů Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí a zažádali o podporu na rozvoj zázemí lesní mateřské školky. Krátce před letními prázdninami jsme se spolu s dětmi navštěvujícími lesní školku těšili ze zprávy o akceptaci projektu. V současnosti je již realizována nejpodstatnější část investice, kterou je jurta. Do měsíce bude realizován i zbytek investice. Je jím vybavení jurty nábytkem, doplnění externího zázemí o přístřešek se stolem a lavicemi, o dřevěné sudy a o nářaďový domek.

Jurta a další vybavení bude sloužit především jako celoroční zázemí pro lesní školku. Jurta ovšem nabízí i širší využití pro nejrůznější tvořivé dílničky či přednášky.

Díky tomuto kvalitnímu zázemí bychom také chtěli v roce 2016 otevřít lesníček Pohádka pro rodiče s dětmi ve věku od 1 do 3 let. Velkým snem a cílem je i otevření lesní družiny pro děti školního věku.

A co vše již děti navštěvující lesní školku letos zažily a prožily? Září bylo takovým poděkováním přírodě za všechny plody, které nám byly darovány, často odměnou za naši píli. Spolu s průvodci děti pekly brambory nebo vařily dýňovou polévku. Slunné počasí je nalákalo na několik celodenních výletů k jejich „letnímu sídlu“.  Malující v útulném stínu stromů a plachty, houpající se v hamakách či na lanových překážkách, skládající různé land-arty, hrající si na indiány,…. tak jste je mohli spatřit. Září patřilo také oslavám svátků svatého Václava a Michaela a přípravám na ně. Děti si vyrobily a ozdobily meče a plny odvahy se vydaly přemoci draka. Říjen byl věnován lesu a darům lesa. Děti si zázemí vyzdobily nejrůznějšími zvonkohrami a závěsy právě z těchto darů, malovaly si své zážitky, zpívaly, tancovaly a hrály na tradiční i netradiční hudební nástroje, vyrobily ptačí krmítka, v lese lezly přes padlé kmeny, šplhaly na nižší stromy, navštívily koňskou stáj a jezdily na ponících, spatřily mloky, prozkoumávaly vodu v kalužích, potůčcích a tůňkách, pozorovaly měnící se barvy podzimu. No, zkuste přijít a dětí či průvodců se zeptat, nebo s nimi dokonce strávit den. Leccos se dá opravdu jen prožít !

Za všechny z Pohádky se na Vás těší Martina Švejdová

 

 

Martinská slavnost

Rádi bychom Vás pozvali na martinskou slavnost, která se uskuteční dne 11. listopadu 2015

v 15:30 v zázemí lesního klubu skřítka Pohádky. Zapálíme oheň, od něj rozsvítíme lucerničky, společně půjdeme do lesa a hraním a zpěvem zkusíme přivolat Martina na koni a podělíme se martinskými rohlíčky.

 

 

Michaelská slavnost

 

Srdečně zveme děti a všechny rodiče a prarodiče dětí na MICHAELSKOU SLAVNOST

Ke slavnosti se sejdeme ve středu 30. září 15:30 u týpí.

Slavnost potrvá přibližně do 18:00

Na co se můžete těšit?

Na společný oheň

Na občerstvení připravené vámi rodiči z darů letošní sklizně

Především a hlavně na odvahu, kterou v sobě vaše děti mají a nalézají ....

Na příjemně strávený podvečer

 

Budeme velice rádi, pokud nám pomůžete ze zajištěním následujícího:

Nejrůznější občerstvení, slané i sladké

Teplý čaj či podobně

Jablka

Zavařovací sklenice (prosím o předání v úterý či středu ráno)

Určitě s sebou vezměte i hudební nástroj, pokud na některý hrajete.

 

Děkuji za potvrzení vaší účasti a sdělení, čím přispějete k pohodě středečního odpoledne.

 

Těšíme se na viděnou!

Martina a Skřítek Pohádka

 

 

 

Poslední volné místo

Nabízíme poslední volné místo k docházce do lesní školky Skřítka Pohádky.

Těšíme se na Vás a Vaše děti,

Celý tým skřítka Pohádky

 

Nový školní rok začíná už za chvíli .....

Více informací ohledně nastávajícího školního roku Vám zašleme e-mailem.

Těšíme se na Vás

Celý tým skřítka Pohádky

 

Jako skřítci v lese

Možná, že někdo z vás již potkal skřítky -  v lese, na zahradě, doma, prostě kdekoliv  …. Většinou se tato schopnost přisuzuje dětem. Potkat skřítky ale může každý, kdo zabloudí ve všední den do zvolských lesů a bude mít dostatečnou dávku štěstí, samozřejmě …..

Ne jinak tomu bylo i o prázdninách. Dětský lesní klub pořádal pro děti od 3 do 11 let dva týdny letních příměstských táborů.

Téma prvního týdne bylo Lesy křížem krážem. Děti se tak mohly s Cílkem vydat za zážitky do místních lesů. Tak jako on ve Skálově knížce si našly „své místo“, kde si postavily „svůj dům“. Pěkně si ho zabydlely, vždyť nechyběly nejrůznější komůrky, zahrádka, lanové houpačky a prolézačky a koutek k odpočinku a kreslení. Jejich dům pak strážil Duch lesa, kterému z hlíny a dalších přírodnin vtiskly tvář. Při svých toulkách okolím a pobytu ve svém lesním domku pak měly možnost zažít si les a přírodu všemi smysly, zahrát si množství her, své prožitky si namalovat, naučit s vyrábět panenky a panáčky ze slámy a v příbězích a pohádkách si připomenout moudrost našich předků. Tak jako v lesní školce byl dětem vedle bohatého programu dán velký prostor pro jejich volnou hru. Mnoho předškolních dětí přivedlo do „školky“ svého školou povinného sourozence a tak jedny z nejkrásnějších prožitků plynuly ze vzájemného soužití různě starých dětí, jejich vnímavosti jeden k druhému, úctě k sobě samým a umění odhadnout své síly.

Téma druhého týdne bylo již tradičně Indiáni. Jak jinak, když součástí zázemí Dětského lesního klubu je týpí. V tomto týdnu byl program rozdělen na část pro předškolní děti a část pro starší děti. Počasí nám přálo, ba dalo by se říci, že tak jako často v letošním létě, slunce bylo více než dost. A proto jsme se s Indiány často scházeli v údolí Zlatého potoka, abychom se v něm mohli schladit a nadechnout se vlahého vzduchu. Mladší děti poznávaly základní indiánské dovednosti, z nichž nejdůležitější byla jejich schopnost být v přírodě a být přírodou. A děti se opravdu chovaly v lese jako malí Indiáni. Není proto divu, že měly možnost zblízka sledovat a dlouhé minuty pozorovat obrovskou ropuchu (něco ji na dětech doslova fascinovalo, sledovala je celé hodiny!), malé žabky, čolky, mloky, motýli. Krásným zážitkem bylo objevení pramínku vody vyvěrajícího ze země. Ti starší se se svou průvodkyní vydávali jinými cestami, učili se vyšší indiánské dovednosti a prohlubovali ty stávající.  Malí i velcí Indiáni si vyzdobili své čelenky, stříleli na cíl nejen vlastnoručně vyrobenými luky a šípy, plnili nejrůznější úkoly, učili se uzlování, sami si uvařili oběd, volili náčelníka, hráli si, malovali a tvořili. Po týdnu děti hleděli vstříc dalším prázdninovým zážitkům ozdobeni indiánskými artefakty a plni nevšedních zážitků. Pro některé byl konec tábora důvod k uronění slziček.

Děkuji velice všem průvodcům i dětem, že jsme mohli být spolu a mnoho se toho od sebe navzájem naučit. A co mne při tom všem napadá? Dát možnost scházet se v přírodě nejen předškolním dětem, ale také těm starším. Navázat nějakým způsobem na tradici turistického oddílu ve Zvoli.

Toto vše se událo v červenci a tak v srpnu nastal průvodcům čas k zaslouženému odpočinku a načerpání sil do nového školního roku. Vždyť Dětský lesní klub plánuje od září spoustu novinek, dobudovává své zázemí a má připraven tým průvodců naladěných, připravených nechat dětem prožít si jejich dětství.

 

 

Příroda je světem plným překvapení, tajemství a dobrodružství. Je to skoro za odměnu.

Předškolní věk je v naší kultuře, kde děti v sedmi letech nastupují do školy, svým způsobem jedinečným obdobím. Kdy jindy budou tak zvídavé? Kdy jindy budou tak neúnavně činorodé? Kdy jindy budou mít tolik času pobývat „jen tak“ v přírodě?

                                                                                              Jan Kraihanzl